Ερμογενειακός Κώδικας

(Hermogenianus Codex). Συλλογή που περιέχει διατάξεις των αυτοκρατόρων του ρωμαϊκού κράτους. Η συλλογή συντάχθηκε στο Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος από τον νομικό Ερμογένη το 314-324 μ.Χ. και αποτελεί συμπλήρωμα μιας άλλης συλλογής του Γρηγοριανού Κώδικα· και οι δύο κώδικες αναφέρονται στις ίδιες διατάξεις. Ο Ε.Κ. συγκέντρωνε τα ερμηνευτικά κείμενα των νόμων της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και τις αυτοκρατορικές διατάξεις νόμων. Οι αρχαιότερες διατάξεις ανήκουν στους αυτοκράτορες Διοκλητιανό και Μαξιμιανό, οι οποίες συντάχθηκαν από το 293 έως το 304 μ.Χ. Οι νεότερες φτάνουν έως το 364 μ.Χ., στην εποχή των αυτοκρατόρων Βαλέντιου και Βαλεντινιανού. Από τον Ε.Κ. έχουν σωθεί μόνο αποσπάσματα, τα οποία εκδόθηκαν το 1837 στη Βόνη.

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.